Om oss.

Selskapet som i dag heter IMG NORD ble stiftet høsten 2012 av Sigbjørn Eilertsen, Truls Paulsen og Keith Munkejord. Selskapet tok opp i seg virksomheter med over 20 års erfaring innenfor forskningsbaserte læringsmetoder og effektiv innholdsproduksjon.

Med bakgrunn fra ledende institusjoner som SINTEF og NTNU innen områder som forretningsutvikling, psykologi og pedagogikk, utviklet gründerne et unikt konsept innen atferdsendring, teknologistøttet læring, kommunikasjon og forbedringsprosesser. Målet var å kunne produsere og rulle ut relevant innhold til virksomheter i endring, samt måle og dokumentere effekt og verdi.

IMG NORD har vokst organisk fra første dag og vært gasellebedrift gjennom flere år. Selskapet samarbeider i dag med noen av Norges og Nordens største virksomheter og har 20 ansatte i Oslo, København og Trondheim.