Oppføringer av Anine Stiansen

6 steg til atferdsendring

Å få ledere og ansatte til å gjøre noe nytt eller annerledes krever mer enn informasjon. Basert på forskning innen nevropsykologi og atferdsvitenskap har vi kommet frem til 6 steg i en atferdsfokusert tilnærming til endring.