Torsdag 14.11.19 bidrar IMG NORD til innovasjonsseminar i regi av Norges ambassade i Estland og Det Norsk-Estiske Handelskammer.

Under seminaret tar vår kollega, Berit Sund, for seg hvordan norsk ledelse kan bidra til innovasjon og endring i keynote-foredraget “Norwegian Leadership Culture: Catalyst for change or innovation laggard?

Berit har en doktorgrad i ledelse fra NHH og har skrevet boken “Typisk norsk å være (selv)god? En liten bok om norsk ledelse.”. I foredraget stiller hun spørsmål om hvordan den norske lederstilen påvirker virksomheters evne til å lykkes med innovasjon.

– Den typiske, norske lederstilen skaper rom for utforskning og nye ideer. Men er den like godt egnet til å ta innovasjoner ut i verden?

Nysgjerrig på hvordan vi jobber for å gi ledere verktøyene de trenger for å lykkes? Ta en prat med Berit: berit.sund@imgnord.no

Les mer om ledelse:

Keith Munkejord gjestet i dag frokostmøtet hos European Association of Communication Directors med et foredrag om å øke verdien av internkommunikasjon ved å bruke kommunikasjon som et verktøy for å endre atferd.

For at kommunikasjon skal være et effektivt virkemiddel for å oppnå atferdsendring kreves et skifte fra informasjonsfokusert til atferdsfokusert kommunikasjon.

Keith Munkejord sammen med koordinator for EACD i Norge, Torund Bryhn

«Kommunikatører må bruke mindre tid på informasjon i massekanaler og mer tid på å støtte forretningen gjennom implementering av strategi og endringer i konkrete prosjekter.» mener Munkejord.

«Mange som jobber innen kommunikasjon, opplever nå høyere krav til det de leverer. Resultater skal dokumenteres. For at kommunikasjon skal oppleves som sentralt for virksomheten, må de heve nivået fra å øke bevissthet og forståelse, til å skape konkrete og målbare resultater gjennom atferdsendring.»

Keith Munkejord er partner og fagansvarlig i IMG NORD, og har en Ph.d. i kommunikasjon i organisasjoner.

Les mer: 6 steg til atferdsendring

Partner og fagansvarlig i IMG NORD, Keith Munkejord (Ph.d.), deltar i dag med foredrag på Kværner HSSE Summit, en HMS-faglig arena for Kværner og deres kunder, partnere og leverandører. Her samles HMS-ansvarlige og ledere på ulike nivåer for å dele erfaringer og innsikt.

Temaet for årets samling er Make it personal, og fokuserer både på den enkeltes forpliktelser og hvordan partene sammen kan jobbe for å styrke HSSE.

Munkejord tar i sitt foredrag utgangspunkt i forskning om hvordan vi må jobbe for å endre atferd, og hvordan denne kunnskapen kan anvendes for å styrke sikkerhetsatferd blant ledere og medarbeidere.

“For å få ansatte til å gjøre noe annerledes, for eksempel å jobbe sikrere, må vi skifte fokus fra informasjonsfokusert til atferdsfokusert kommunikasjon, og vi må bruke ledere som vår viktigste kanal.”

Keith Munkejord

“Massekanaler, som intranettet, kan øke bevissthet, men har begrenset effekt på atferd.” ifølge Munkejord. “For å påvirke atferd må du ha en atferdsfokusert tilnærming og benytte tilgjengelige kanaler og virkemidler på en måte som spiller på lag med hjernen.”

Les mer: 6 steg til atferdsendring