Partner og fagansvarlig i IMG NORD, Keith Munkejord (Ph.d.), deltar i dag med foredrag på Kværner HSSE Summit, en HMS-faglig arena for Kværner og deres kunder, partnere og leverandører. Her samles HMS-ansvarlige og ledere på ulike nivåer for å dele erfaringer og innsikt.

Temaet for årets samling er Make it personal, og fokuserer både på den enkeltes forpliktelser og hvordan partene sammen kan jobbe for å styrke HSSE.

Munkejord tar i sitt foredrag utgangspunkt i forskning om hvordan vi må jobbe for å endre atferd, og hvordan denne kunnskapen kan anvendes for å styrke sikkerhetsatferd blant ledere og medarbeidere.

«For å få ansatte til å gjøre noe annerledes, for eksempel å jobbe sikrere, må vi skifte fokus fra informasjonsfokusert til atferdsfokusert kommunikasjon, og vi må bruke ledere som vår viktigste kanal.»

Keith Munkejord

«Massekanaler, som intranettet, kan øke bevissthet, men har begrenset effekt på atferd.» ifølge Munkejord. «For å påvirke atferd må du ha en atferdsfokusert tilnærming og benytte tilgjengelige kanaler og virkemidler på en måte som spiller på lag med hjernen.»

Les mer: 6 steg til atferdsendring

Trodde du at regler og prosedyrer endrer sikkerhetsatferd? Og at ansatte kommer til å gjøre ting annerledes bare de får vite hvorfor og hvordan de bør jobbe?

Virkeligheten er mer kompleks. Endring koster tid, krefter og energi. Det er menneskelig å holde på det som er vant og trygt. Og ofte gjør tidspress og arbeidsmengde at produksjonskrav i praksis går foran sikkerhet. Så hvordan får du ledere og ansatte til å jobbe tryggere?

Regler og prosedyrer er nødvendige, men fører ikke alene til tryggere atferd. For å skape økt sikkerhet kreves en atferdsfokusert tilnærming. Du må ha tydelige målsetninger om hvilke resultater du vil oppnå, analysere data for å finne ut hvilke typer skader eller hendelser det er hensiktsmessig å jobbe med, og definere hvilken kjerneatferd ledere og ansatte skal ha. Informasjon om kjerneatferdene må gjøres relevant og tilgjengelig, og ledere og ansatte må involveres og få eierskap til det de skal gjøre.

IMG NORD hjelper deg med denne prosessen og leverer læringspakker om HMS som kan distribueres til ledere i alle ledd. Sikkerhetsklimaet som skapes av lederne i din virksomhet er avgjørende for ansattes sikkerhetsatferd i praksis. Prosessen bidrar til forankring hos dine ledere, og læringspakkene hjelper lederne å engasjere sine team i problemstillinger om sikkerhet. Dialog og refleksjon rundt viktige tema øker både lederes og ansattes eierskap til løsninger og tiltak. Systematisk dokumentasjon av teamets arbeid skaper forpliktelse og muliggjør oppfølging over tid.

Denne tilnærmingen har dokumentert effekt gjennom færre skader og uønskede hendelser. Vi arbeider med noen av Norges største bedrifter, i bransjer der skadepotensialet er stort og uønskede hendelser kan ha katastrofale konsekvenser for både ansatte, virksomhet og miljø. 

Vil du vite mer? Kontakt Adm. dir. Åse Fixdal ase.fixdal@imgnord.no